رشوه خواری در سیستم اداری/رشوه خواری بلای جامعه


بخشی از خطبه های نماز جمعه 12 آبان ماه شهرستان ساوه درباره رشوه خواری در سیستم اداری/رشوه خواری بلای جامعه
https://telegram.me/joinchat/AAAAAED2I9RwgafSn0eGe


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر