حاج صادق آهنگران | مرگ بر آمریکا


بشکن تو سکوت جهان / برخیز و دوباره بخوان / فریاد بزن بی امان / مرگ بر آمریکا / با سوره والعادیات / با آیه تبت یدا / برخیز و بگو یکصدا / مرگ بر آمریکا


+ 
27

- 
9

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر