ری استارت، دلقک مجازی


چند وقتی است گروهی اندک به نام ری استارت با آسیب رساندن به اموال عمومی در پی بدست آوردن شهرت هستند، حال که این گروه قلیل خود عامل دست یک دلقک روانی بیشتر نیستند. حسینی که تاکنون تمام طرح هایش از تلویزیون در دربی، تا اجرای برنامه در قبرس شکست خورده است این بار با هزینه ناچیز آمریکایی ها به نوکری و خوش رقصی برای آن ها می پردازد.


+ 
37

- 
26

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر