رباخوار تبهکار حرفه ای/علل تحریم رباخواری


بخشی از خطبه های نماز جمعه 5آبان ماه شهرستان ساوه درباره رباخوار تبهکاری حرفه ای/علل تحریم رباخواری
https://telegram.me/joinchat/AAAAAED2I9RwgafSn0eGe


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر