وضعیت وجدان کاری در ادارات دولتی


اگر کارمند دولت بودید چطور با ارباب رجوع برخورد می کردید؟ در برنامه #کوچه_پس_کوچه از مردم درباره وجدان کاری کارکنان دولت پرسیده ایم


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر