وهابی برای خنده - قسمت هفتم


مجموعه سوتی ها و فتواهای خنده دار وهابیت و شبکه های ماهواره ای وابسته به آنها» / موضوع این قسمت : کشف جدید کارشناس وهابی!!!+ 
4

- 
0
ارسال در 2017/10/22 ساعت 11:12 2017-10-22 11:12:57
mohsen
توسط mohsen


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • قابل تأمل بود!
  وللّه از این باب که دست خائنین بر سفرۀ مردم به راحتی رسیده (صرف نظر از حقوق و انتفاعات ملی از آب و خاک و منابع طبیعی)؛ غذای مردم و آلودگی آن به انواع خیانت ها و آلودگی ها من جمله محصولات GMO ! هیچ بعید هم نیست این دست بلایا هم نازل شود! مگر نه اینکه بسیاری از بیماری ها در تاریخ و طومار و آمار شناسۀ بیماری های ایرانیان جدیدالورود و بعضاً تازه پدیدار شده اند!
  مثلاً EB. یا انواع سرطان های سینه و رحم و تخمدان در بانوان! یا بیماری های کبدی پیچیده و...
  کمال حماقت است که همچون کبک سر بر برف فرو برده و به حکم اینکه در گذشته علم پزشکی دچار نقصان بوده، عدم شناخت بیماری ها آن ها را در ثبت نیاورده! یا اینکه مثلاً آلودگی ها زیست محیطی به طور یکسان بر جهان اثرگذار است! دیده بر دشمنی های بیگانه و آشنا ببندیم..

  اما در جواب این جانور هم می توان گفت:
  گیرم ایرانی کوتاه بشه، تخم جن دراز! حکم توسری زدن به تو از جانب عُلوی است...