مشکلات صادرات بعد از برجام


مشتریان خارجی نمی توانند برای خرید از صادرکنندگان ایرانی، ال سی از کشور مبدا باز کنند.


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر