نفوذ از جناحین!!!


اونا می تونن با روشهای به ظاهر ساده مارو خیلی راحت تخلیه اطلاعاتی بکنن، باید هوشیار باشیم/ببینید


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر