امام خامنه ای(مدظله العالی): چقدر گفتم اینها بدعهدند اینها دروغگو هستند اینها پای حرفشون نمی ایستند به این آمریکایی ها اعتماد نکنید‼️


روزی آقا فرمود من به مذاکرات بدبینم؛ روحانی خندیدوگفت درسیاست بدبینی وخوش بینی معناندارد!
آمریکاخرش ازپل گذشت وداردبه ریش حقوقدان میخندد!
آب وصابونی که به منتقدان تعارف زدید،رابه صورت بزنیدآقای روحانی و ایضا شیخ اکبر رفسنجانی!!!


+ 
8

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر