خر آمریکا که از پل رد شد بر میگردد به ریشتان میخندد حالا خواهید دید چه خواهد شد!


روزی آقا فرمود من به مذاکرات بدبینم؛ روحانی خندیدوگفت درسیاست بدبینی وخوش بینی معناندارد!
آمریکاخرش ازپل گذشت وداردبه ریش حقوقدان میخندد!
آب وصابونی که به منتقدان تعارف زدید،رابه صورت بزنیدآقای روحانی!وایضا شیخ اکبر!

آخرین تذکر حضرت آقا(حفظه الله) ۲ ماه پیش از امضای برجام
امام خامنه ای(مدظله العالی):بنده هیچ وقت به مذاکره با آمریکا خوش بین نبودم نه از باب یک توهم بلکه از باب تجربه...خواهید دید که تجربه ما از کجا حاصل شده..این را هم گفتیم توافق نکردن بهتر از توافق بد است....مسئولین باید بیاییند مردم راوبخصوص نخبگان رااز جزییات واقعاییات مطلع کنند.....ما چیز محرمانه ومخفی نداریم.......ممکنه بگویند ما 3ماه بیشتر فرصت نداریم حالا 3ماه بشه 4ماه آسمان که به زمین نمیرسد چه اشکالی دارد......کما اینکه آنها در یک برهه ی دیگری 7ماه زمان را عقب انداختند......گفتیم به طرف مقابل اعتماد نکنید وقتی خرش از پل گذشت برمی گردد به ریش شما میخند


+ 
11

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)