استفاده ابزاری از دین در برجام/برداشت غلط برجامی از قرآن


بخشی از خطبه های نماز جمعه 21 مهرماه شهرستان ساوه درباره استفاده ابزاری از دین در برجام/برداشت غلط برجامی از قرآن
https://telegram.me/joinchat/AAAAAED2I9RwgafSn0eGe


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر