مشکلات مبارزه با فساد/اهمیت و اصول مبارزه با فساد


بخشی از خطبه های نماز جمعه 21 مهرماه شهرستان ساوه درباره مشکلات مبارزه با فساد/اهمیت و اصول مبارزه با فساد
https://telegram.me/joinchat/AAAAAED2I9RwgafSn0eGe


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر