کلیپ "انتهای راه" - بررسی برجام


ویژه بررسی برجام و سرانجام مذاکره با شیطان بزرگ - تولید شده در سایت جامع آوینی


+ 
2

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر