راهکار های مقابله با استرس


وقتی بدن فکر می کند باید آماده ی رویارویی با خطری آنی باشد، مبارزه با عفونت ها و میکروب ها در اولویت قرار نمی گیرد. استرس سیستم ایمنی را تحت تأثیر قرار می دهد و مبارزه با بیماری ها را دشوارتر می کند.


+ 
2

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر