اگر حقمونو از فروش نفت بدن چه زندگی بکینیم ما !!!


احتمالا بعد از دیدن این فیلم نظرتان به مقدار زیادی تغییر خواهد کرد!((زیست؛ بازار زندگی ایرانی zist.ir))


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)