افشاگری | مهدی جهانگیری کیست و چرا دستگیر شده است؟!


برادر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به نام مهدی جهانگیری که جدیدا به جرم فساد مالی دستگیر شده، چه کرده است؟! یک عده تو این مملکت میروند و سر میدهند و یک عده !!!!!!!!!!!


+ 
13

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)