افشاگری | مهدی جهانگیری کیست و چرا دستگیر شده است؟!


برادر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به نام مهدی جهانگیری که جدیدا به جرم فساد مالی دستگیر شده، چه کرده است؟! یک عده تو این مملکت میروند و سر میدهند و یک عده !!!!!!!!!!!


+ 
13

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • ما شا الله میوه های برجام یکی پس از دیگری

  • ج.م 17/10/8 ساعت 11:03

    دولت تزویر ودروغگو و دزد

  • رئیس قوه قضائیه مکرراً می گوید دستگاه قضایی در رسیدگی به مفاسد اقتصادی هیچ گونه خط قرمز نداشته و به همۀ پرونده ها عادلانه رسیدگی کرده : آقای رئیس اگر این طور است که می فرمائید لطفاً پاسخ دهید کی قرار است حسین فریدون و مهدی جهانگیری نیز مثل سایر مفسدان اقتصادی بصورت علنی محاکمه شوند؟ کی قرار است به فساد 12 هزارمیلیاردی بانک تجارت کرمان که 6 سال از کشف آن گذشته بصورت علنی رسیدگی کنید ؟ کی قرار است به اتهامات مسئولین بانک مرکزی نیز بصورت علنی رسیدگی کنید؟ کی قرار است به احتکار خودرو سازان رسیدگی کنید؟ کی قرار است به فساد کرسنت ، توتال ، استات اویل و ... نیز بصورت علنی رسیدگی کنید؟ مگر از مقام رهبر معظم انقلاب دستور ویژه نگرفتید؟ آیا عدالت ایجاب نمی کند با همه یکسان برخورد شود؟