امر به معروف یعنی گیرایی که تو خیابون به حجاب میدن !!


وقتی اسم "امر به معروف و نهی از منکر" را میشنوی، اولین چیزی که به یادش میفتی چیه؟


+ 
4

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر