سخنان تند حاج آقا دانشمند در مورد خاتمی


دنبال این بودی که بهت بگن إإإإ این آخوند برای خودمونه .....


+ 
10

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • لعنت خدا بر فتنه گران و آخوندهای آمریکایی و انگلیسی نامرد غرب زده مانند خاتمی.