فساد جهانی در صنعت پورن !!


#شیطان_بزرگ #تروریست_بالذات
#ام_الفساد_قرن #استکبار_جهانی

سخنران:حسن عباسی


+ 
14

- 
3

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • مردم اینهایند درست است و همه این کارهایی که شما می فرمایید انجام می دهند فقط یک ضعف بزرگ دارند که تعیین کننده است و اثر آن کارهای خوب را می تواند خنثی کند و به خاطر همان هم اراذل و اوباش بر آن ها حاکم شده اند و آن این است که نهی از منکر نمی کنند.