روایت تلخ رحیم پور ازغدی از تغییر هویت مسئولین!!


روایت تلخ رحیم پور ازغدی از هویتی که زمانی برایمان افتخار بود ولی حالا به آن می خندیم!+ 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر