روایت تلخ رحیم پور ازغدی از تغییر هویت مسئولین!!


روایت تلخ رحیم پور ازغدی از هویتی که زمانی برایمان افتخار بود ولی حالا به آن می خندیم!


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر