بی تقوایی در فضای مجازی


بخشی از خطبه های نماز جمعه 17 شهریور ماه شهرستان ساوه درباره بی تقوایی در فضای مجازی
https://telegram.me/joinchat/AAAAAED2I9RwgafSn0eGe


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر