ضرغامی: موسوی پیشنهاد آنتن زنده بهمراه مجری را نپذیرفت


ضرغامی: میرحسین موسوی پیشنهاد آنتن زنده بهمراه مجری را نپذیرفت / حصر، راه حل بود نه مجازات


+ 
0

- 
0
ارسال در 1396/6/12 ساعت 13:33 2017-9-3 14:33:31
mohsen
توسط mohsen


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر