عذرخواهی احسان خواجه امیری از آزاده نامداری


احسان خواجه امیری به دلیل شوخی کردن با آزاده نامداری در یکی از کنسرت هایش از او عذرخواهی کرد.


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر