ارسال در 1396/5/19 ساعت 10:01 2017-8-10 10:01:37
گفتگو با نمایندگانی که با موگرینی عکس انداختند: سرم پایین بود موگرینی رو ندیدم / داشتم رد میشدم/مجلس برامون کلاس فوق برنامه بذاره / لبخند نماینده ها مشت محکمی در دهان آمریکا بود!

عرض x طول
ارسال نظر