افشاگری یکی از اعضای تیم آمریکایی در گفتگوهای 5+1 با ایران


افشاگری یکی از اعضای تیم آمریکایی در گفتگوهای 5+1 با طرف های ایرانی و ارتباط تحریم های جدید کنگره ی آمریکا با برجام


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر