ارسال در 1396/4/26 ساعت 22:20 2017-7-17 22:20:32
گفت و گو با سرکار خانم " مهشید خسروی " کسی که چند سالی است که مشغول به کارهای خیر شده و به کودکان بی سرپرسا و بد سرپرست و کودکان کار همچنین به خانواده های فقیر کمک میکند و واسط بین خیرین دیگر هم شده

عرض x طول
ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)