ارسال در 1396/4/26 ساعت 12:24 2017-7-17 12:24:07
جمله ای از آیت الله #سیستانی که به اعتقاد بسیاری، زمینه ساز شکست #داعش در #عراق شد

عرض x طول
ارسال نظر