ارسال در 1396/4/26 ساعت 10:25 2017-7-17 10:25:29
میثم درویشان پور از گروه اشکان خطیبی برنده شب اول
سیده مریم کشفی از گروه شقایق دهقان برنده شب دوم
محمد معتضدی از گروه رامبد جوان برنده شب سوم
مجید افشاری از گروه حسن معجونی برنده شب چهارم

عرض x طول
ارسال نظر