کنایه سنگین رحیم پور به مدیرانی که یقه می بندند و ذکر می گویند


برای دریافت سایر محصولات به کانال زیر در تلگرام مراجعه کنید:
https://t.me/cheraaq


+ 
0

- 
0
ارسال در 1396/4/26 ساعت 10:13 2017-7-17 10:13:59
چراغ
توسط چراغ


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)