ارسال در 1396/4/25 ساعت 15:34 2017-7-16 15:34:25
تصویری بسیار ویژه و جالب از یک جنین در هفته های آخر بارداری در رحم مادر که در حال تکاپو و دست و پا زدن است. این تصویر با دستگاه بی خطر MRI گرفته شده است.

عرض x طول
ارسال نظر