خلق بدهی - ابر ربا


خلق بدهی - ابر ربا- دکتر حسن عباسی - 18 اردیبهشت ۹۶ – دانشگاه صنعتی اصفهان، تالار شهید فتوحی


+ 
0

- 
0
ارسال در 1396/4/23 ساعت 08:21 2017-7-14 09:21:33
حق
توسط حق


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر