روز مادر را به عنوان کلیشه جنسیتی حذف کنید!!!!!!


اخطار یونسکو

روز مادر را به عنوان کلیشه جنسی حذف کنید!!!

سخنرانی رحیم پور ازغدی پیرامون سند 2030


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر