مستند پیشگامان قاره سرخ (کشف قاره آمریکا توسط ایرانیان و مسلمانان)


این مستند، اولین و تنها مستندی است که کشف قاره آمریکا توسط اروپاییان را رد و برای نخستین بار، کشف قاره آمریکا توسط ایرانیان و مسلمانان را اثبات می کند.

در این مستند #تصاویر، #فیلم ها و #اسناد فراوانی برای نخستین بار به نمایش گذاشته می شود که پیش از این منتشر نشده بود...

دربارۀ کشف قاره آمریکا توسط مسلمانان، دکتر حمید شفیع زاده کتابی با عنوان «تاریخ حضور ایرانیان و مسلمانان در قاره آمریکا پیش از کریستف کلمب» نوشته اند که به چاپ رسیده و ایشان محقق این مستند بودند.


آدرس سایت:
www.altareqmedia.org

کانال تلگرام:
https://t.me/altareqmedia

اینستاگرام:
https://www.instagram.com/www_altareqmedia_org/

سامانه پیام کوتاه:
50002206334


+ 
2

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر