احیای حقوق عامه در دستگاه قضایی


بخشی از خطبه های نماز جمعه 16 تیرماه شهرستان ساوه درباره احیای حقوق عامه در دستگاه قضایی
https://t.me/saveh_adineh


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر