نجات معجزه آسای طفل یک ساله از زیر آوار!


پس از آزادسازی موصل نیروهای امدادی و امنیتی با حضور در این شهر در تلاشند پاکسازی را به اتمام برسانند. تروریست های داعشی با منفجر کردن ساختمان های این شهر خرابی های زیادی را به بار آورده اند. در ویدئو زیر لحظه نجات جان کودک موصلی پس از سه روز از زیر آوار را مشاهده خواهید کرد.


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر