پزشکی که مریض خود را در اوج بدحالی مرخص کرد! / پول به چه قیمتی؟؟؟


پزشک یک بیمارستان دولتی در کرج مریض خود را در اوج بدحالی مرخص کرد در حالی که در دفترچه او کارت ویزیت مطب خود را گذاشته بود.


+ 
0

- 
0
ارسال در 2017/6/29 ساعت 09:13 2017-6-29 09:13:55
mohsen
توسط mohsen


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر