دفاع کارشناس "من و تو" از برنامه موشکی ایران


برسد به دست مسئولاني كه از نشان دادن شهرهاي موشكي سپاه ناراحت مي شوند!


+ 
7

- 
0
ارسال در 2017/6/15 ساعت 10:31 2017-6-15 10:31:07
mohsen
توسط mohsen


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر