جوان ایرانی در مقابل این وسایل شهوت انگیز نمیلغزد.


میلیاردها خرج میکنند، برای اینکه اخلاق، ایمان، پایبندی به شریعت را از جوان ایرانی بگیرند !!


+ 
5

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر