ارسال در 1396/2/28 ساعت 10:41 2017-5-18 10:41:58
جواب استاد رائفی پور به دری وری گویان به مدافعان حرم که این بزرگواران ، خانواده و زندگی شان را رها کردند و رفتند برای جهادی که خالصانه برای رضای خدا و برای حفظ اسلام ناب محمدی است .

عرض x طول
ارسال نظر