زد و بند و اشرافی گری مسئولان


بخشی از خطبه های نماز جمعه 15 اردیبهشت ماه شهرستان ساوه درباره زد وبند و اشرافی گری مسئولان


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر