حرفای سانسور شده مردم در مصاحبه با صدا و سیما


اگر اهل مبارزه با فساد بود که اول برادرش رو میگذاشت کنار


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)