مقابله با فساد با نظارت همگانی


بخشی از خطبه های نماز جمعه 8 اردیبهشت ماه شهرستان ساوه درباره مقابله با فساد


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر