بیت المال نه بیت الحال


بخشی از خطبه های نماز جمعه اول اردیبهشت ماه شهرستان ساوه درباره بیت المال


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر