صحبت های رائفی پور درباره اختلاف افکنی بین ارتش و سپاه در پسا برجام


پیش بینی رائفی پور درباره اختلاف افکنی بین ارتش و سپاه در پسا برجام


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر