دیرین-دیرین | چندر غاز!


دیرین_دیرین
وضعیت امروز اقتصادی مردم رو
با زبان طنز بیان میکنه
اما عمقش گریه داره


+ 
0

- 
0
ارسال در 2017/3/16 ساعت 08:58 2017-3-16 08:58:52
mohsen
توسط mohsen


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر