برخورد با فساد بانکی


بخشی از خطبه های نماز جمعه 6 اسفند ماه شهرستان ساوه در باره برخورد با فساد بانکی


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر